Όροι & Προϋποθέσεις Αγοράς - Πολιτική GDPR & Cookies

Όροι Χρήσης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.pop-air.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΣΗΣ (στο εξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), για τη χρήση του οποίου θα εφαρμόζονται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. Οιοσδήποτε εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, τους οποίους έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως, χωρίς καμία εξαίρεση. 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που γίνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εξαιτίας σφάλματος/παραδρομής ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να δικαιούστε να αγοράσετε προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να είστε νομικά σε θέση να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις και να έχετε ορίσει μια διεύθυνση παράδοσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας παράδοσης, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι οι λεπτομέρειες που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις από κάθε άποψη. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή ενημερώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Κάθε εγγραφή αφορά μόνο έναν χρήστη. Δεν πρέπει να μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή με πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή παραγγελία που εμφανίζεται ή υποβάλλεται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως. Εάν επιλέγετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν το επιλέξατε εσείς, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με κάποια από τις διατάξεις αυτών των όρων. Στόχος μας είναι η εκπλήρωση της παραγγελίας σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης αυτής, εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Η παραγγελία σας θα παραδοθεί στη διεύθυνση που δόθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Τα αγαθά παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας και σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται για κάθε είδος προϊόντος και για κάθε γεωγραφική περιοχή. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τον υπηρεσία courier. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την τροποποίηση αυτών των χρόνων λόγω καθυστερημένης παράδοσης από τις ταχυμεταφορές ή λόγω ανωτέρας βίας. Οι παραδόσεις θα γίνονται μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 6.00 μ.μ. από έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο courier για λογαριασμό μας. Δεν μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένους χρόνους παράδοσης. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμο ένα υπεύθυνο άτομο για να δεχθεί την παράδοση καθώς η υπηρεσία courier θα απαιτήσει υπογραφή για όλες τις παραδόσεις. Τα προϊόντα δεν μπορούν να παραμείνουν σε τρίτους και θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις αποστολής για αποτυχημένες παραδόσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο παραλείψετε να αποδεχτείτε την παράδοση οποιουδήποτε προϊόντος όταν είναι έτοιμο για παράδοση ή δεν μπορούμε να παραδώσουμε το προϊόν εγκαίρως επειδή δεν έχετε παράσχει τη σωστή διεύθυνση παράδοσης ή τις κατάλληλες οδηγίες ή κανείς δεν ήταν εκεί για να αποδεχτεί το προϊόν κατά τη χρονική στιγμή που σας γνωστοποιείται τότε: (α) ο κίνδυνος στο προϊόν θα περάσει σε εσάς, (β) το προϊόν θεωρείται ότι έχει παραδοθεί και (γ) μπορούμε να αποθηκεύσουμε το προϊόν μέχρι την παράδοσή του, οπότε θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα συναφή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποθήκευσης και ασφάλισης). 

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όλες οι παραγγελίες προϊόντων θεωρούνται ως προσφορά από εσάς για την αγορά προϊόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχονται στο έντυπο παραγγελίας και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε μια παραγγελία παρά μόνο αν έχουν καταχωριστεί σωστά όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς και η αποδοχή αυτή επιβεβαιώνεται στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις η παραγγελία σας και η πληρωμή σας έχουν ληφθεί με επιτυχία. Η σύμβαση θα σχηματιστεί μόνο όταν σας στείλουμε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε εντολή σας χωρίς να σας ζητηθεί να δώσετε εξηγήσεις. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία αφού η παραγγελία γίνει δεκτή από εμάς και τα προϊόντα έχουν ήδη φύγει από εμάς. 

6. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό. Θα κάνουμε πάντα εύλογες προσπάθειες για την ακριβή αντιστοίχιση της παραγγελίας σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να υποκαταστήσουμε προϊόντα παρόμοιας μορφής. Εάν λάβετε ένα υποκατάστατο προϊόν, δικαιούστε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσαρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης εφόσον το υποκατεστημένο προϊόν δεν είναι αποδεκτό από εσάς. Η τιμή των αγαθών θα είναι η τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας και θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α. Διατηρούμε το δικαίωμα, ειδοποιώντας σας οποτεδήποτε πριν από την παράδοση, να αυξήσουμε την τιμή των αγαθών, ώστε να καλύψουμε οποιαδήποτε αύξηση του κόστους για εμάς, η οποία οφείλεται σε οποιοδήποτε παράγοντα πέρα από τον έλεγχό μας (όπως, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σημαντική αύξηση του κόστους εργασίας, υλικών ή άλλων εξόδων κατασκευής). Στην απίθανη περίπτωση αύξησης της τιμής των προϊόντων, θα δικαιούστε να ακυρώσετε την παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή πριν από την παράδοση. 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάρτες πληρωμής Visa και MasterCard, χρεωστικές κάρτες Visa, MasterCard και Maestro αλλά και με MasterCard Prepaid. Δεν θα αποστέλλονται εμπορεύματα μέχρι να έχουν εγκριθεί οι συναλλαγές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή PayPal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της τράπεζας ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα του PayPal μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών. 

8. ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Με κάθε νέα παραγγελία, αξίας πενήντα (50,00) Ευρώ και άνω, η οποία θα διενεργείται online μέσω του e-shop, θα λαμβάνει ο καταναλωτής, τρεις (3) ώρες μετά την παραγγελία, στο προσωπικό του mail ή στο mail που χρησιμοποίησε για την παραγγελία, εκπτωτικό κουπόνι αξίας ίσης με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του ποσού της παραγγελίας.  Κάθε κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ σε οποιαδήποτε επόμενη παραγγελία, που θα διενεργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Κανένα κουπόνι δεν εξαργυρώνεται με διαφορετικό τρόπο. Κάθε κουπόνι ακυρώνεται μετά τη χρήση του ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Δεν είναι δυνατή η χρήση εκπτωτικού κουπονιού σε προϊόν, που έχει ήδη έκπτωση. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων του ενός (1) κουπονιού σε κάθε παραγγελία. 

Γενικοί Όροι Εκπτωτικών Κουπονιών: Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας προσφέρουμε Εκπτωτικά Κουπόνια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε τη τιμή συγκεκριμένων προϊόντων. Θυμηθείτε, εξαρτάται από εσάς να εισαγάγετε τον κωδικό στην checkout page πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας! Μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε: Κάθε Κωδικός Κουπονιού έχει τους δικούς του όρους, οι οποίοι θα γίνονται σαφείς τη στιγμή που θα σας εκδοθεί (π.χ. ποια προϊόντα, πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλπ). Με εξαίρεση κάποιο κουπόνι που πιθανόν να έχει τους δικούς του όρους, τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα κουπόνια. Εάν σας δοθεί ένας μοναδικός Κωδικός Κουπονιού, ο οποίος προορίζεται μόνο για εσάς (π.χ. Vodafone Κωδικός Προσφοράς), κρατήστε τον μυστικό και μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να τον χρησιμοποιήσει ή να τον καταχραστεί (π.χ. μην τον δημοσιεύσετε στα κοινωνικά μέσα) Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει ή έχει γίνει κατάχρηση κωδικού προσφοράς με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση ή κοινή χρήση με άλλους), μπορούμε να ακυρώσουμε τον κωδικό του κουπονιού για εσάς ή / και να αναστείλουμε ή ακόμη και να κλείσουμε τον λογαριασμό σας χωρίς να σας ενημερώσουμε. 

Κωδικός Vodafone Cu. Η ισχύς των μοναδικών κωδικών ορίζεται ως εξής: κάθε μοναδικός κωδικός ισχύει μόνο για μια χρήση και μπορεί να εξαργυρωθεί την ημέρα λήψης του και για 7 ημέρες ακόμα. Μετά τη χρήση του, ο κωδικός απενεργοποιείται και παύει να ισχύει. Αν ο κωδικός δεν έχει εξαργυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται από την λήψη του, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε να ανταλλάξετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς στην ίδια κατάσταση που σας έχει παραδοθεί. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας επιστραφεί σε εμάς, στην POP-AIR Αποθήκη, Αθήνα, οδός Αρτέμιδος 16, Μεταμόρφωση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοσή σε εσάς, ή μας ειδοποιήσετε εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επιθυμία σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η αξία του προϊόντος θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου και θα επεξεργαστούμε το αίτημα εντός δέκα (10) ημερών. 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μετάδος,η μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρη τμηματικά ή περιληπτικά όπως επίσης απαγορεύεται παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την εταιρεία, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους, ούτε μπορεί κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

12. ΕΥΘΥΝΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και όχι για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. 

13. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εμπιστευτικές και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. 

14. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία «ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία»), να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων Ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει το όνομά του, τη διεύθυνσή του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210-2842222, e-mail: gdpr@pop-air.com, διεύθυνση: Αρτεμιδως 16, Μεταμόρφωση (Αθήνα) οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού της Εταιρείας, προσφορών, νέων και ανακοινώσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μας παρέχετε, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες παραλαμβάνονται ρητώς με την καταγεγραμμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς. Η Εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τον περιορισμένο όγκο και το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούμενη υπηρεσία, να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται και να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή της. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί και περιγράφεται σαφώς παρακάτω: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Τα e-mails που μας παρέχετε διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης της συνδρομής. Τα e-mails ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, διαγράφονται αυτομάτως μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια. Η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Τα δικαιώματά σας Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν συμπεριλαμβανομένου και για σκοπούς εμπορικής προώθησης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο (Αναγνώριση χρήστη): Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password. 

16. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, και ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

17. COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Τα ίχνη αναγνώρισης ή αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης (session cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείται password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Εάν το πρόγραμμά σας περιήγησης στο Web (web browser) έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα ίχνη αναγνώρισης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. 

19. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τέτοιες συμβάσεις υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

"